Portada Revista 20

Portada revista 20 Indice de Revistas Engelbert Dollfuss, fiel a la identidad de Austria
ARBIL, anotaciones de pensamiento y critica

Els almogàvers en la Crònica de Desclot

E són molt forts gents e leuger per fugir e per encalçar ; e són catalans, e aragonesos e serrans.

Els almogàvers esdevenen els protagonistes d`algunes de les pàgines de Desclot, fervent admirador d`aquesta lluitadora infanteria que també meravellarà Ramon Muntaner. Desclot fa una descripció que ja és clàssica :

"Aquestes gents que han nom almogàvers són unes gents qui no viuen sinó d`armes, e no estan en ciutats ne en viles, sinó en muntanyes e en boscs, e guerregen tots jorns ab sarraïns e entren dins la terra dels sarraïns una jornada o dues, enlladroint e apresent, e·n traen molts sarraïns preses e molt d`altre haver. E d`aquell gasany viuen, se soferen de grans malanances que altre hom no podria sofrir ; que ben estaran dos jorns sens menjar, si mester lur és, o menjaran de les erbes dels camps, que sol no s´ho preen res. E los adalils són cells qui.ls guien, qui saben les terres o els camins. E no porten mas una gonella o una camisa, sia estiu o ivern, molt curta, e en les cames unes calces ben estretes de cuir e e·ls peus bones avarques de cuir ; e porten bon coltell, e bona correja e un foger [estri per a fer foc] a la centura, e porta cascú una bona lança, e dos dards e un sarró de cuir a l´esquena en què porta son pa a dos o a tres jorns. E són molt forts gents e leuger per fugir e per encalçar ; e són catalans, e aragonesos e serrans [o sia de les serres que separen Aragó i València de Castella]"

Desclot narra amb complaença proeses individuals d`alguns almogàvers, com la d`aquell de Tàrrega que a Calàbria saltà a terra per socorrer un company seu, o la del que vencé amb gran facilitat un orgullós cavaller francès. Aquest darrer és descrit de la manera següent :
"no vestì mas una gonelleta ab corda, sens camisa, e fo magre e negre del calor del solell, e la barba que li fo molt creguda [crescuda], e sos caubells negres e longs, e portà e·l cap un capell de cuir tot trepat, e en les cames uns cauçols de cuir, e unes avarques de cuir e·ls peus."

Quan les forces de Pere el Gran arriben a Palerm, com a alliberadores de Sicília, tan esperades pels sicilians, la impressió que produexin no ès gens falaguera :
"E per ço cor los cavallers venien ab lurs farsets [peça que cobreix el bust] vestits, tots suats e negres dels garniments, e ells qe eren ennegrits per lo sol que·ls havia colrats, e lurs vestedures ronyoses, e els almogàvers tots suats e mal vestits e negres per raó del sol qui·ls havia tocats, les gents de Palerm menysprearen-los..."

Desclot es complau a presentar els almogàvers bruts, suats colrats i mal vestits, molt sovint per contrastar aquest aspecte de lluitadors ferotges amb l`elegáncia i pompós abillament de la cavalleria francesa. El mateix rei, quan torna de la seva cavalleresca expedició a Bordeus, els seus vassalls el veuen arribar "tot sol en son cavall, ab les armes e·l fors ; e fou tot suat e colrat del solell e del calor qui era molt gran". A Sicilia els almogàvers es presentaren devant eel rei i li demanaren :
"Sènyer, pregam-vos que·ns leixets passar en la Calàbria tro [fins] a mil o a dos mília almogàvers, e que·ns hi façats posar a les galees e vourem si porem gasanyar sobre nostres enemics qui sòn dellà ; que nós no som usats d`estar en viles en en ciutats, que no som sabaters, en tixidors, en hòmens que sapiam res fer sinò de fet d`armes contra nostres enemics"

R. Martì
*


Portada revista 20 Portada revista 20 Engelbert Dollfuss, fiel a la identidad de Austria

Cartas al director, sugerencias y colaboraciones

Buzon Pulse aquí para enviar correo"ARBIL, Anotaciones de Pensamiento y Crítica", es editado por el Foro ArbilLa reproducción total o parcial de estos documentos esta a disposición de la gente siempre bajo los criterios de buena fe y citando su origen.