Portada revista 21

El contenido de las películas de Hollywood Indice de Revistas Perspectiva de género: sus peligros y alcances

ARBIL, anotaciones de pensamiento y critica

Tirant lo Blanc.

El cavaller errant de la ficció era un model ideal que recollia, certament, unes inquietuds i unes preocupacions bens reals, però que sobretot tractava de forjar i de difondre unes normes de compartament òptimes

Para I. Grifoll Joanot Martorell devia escriure el Tirant lo Blanc entre l'any 1460, data que figura a l'inici de la novel-la, i el 1468, l'any en que l'escriptor valencià va morir. A la segona meitat del xv, doncs, la figura del cavaller errant, absolutament abocat a la pràctica i a la defensa de les virtuts i dels grans ideals nobles, que tres segles enrera havia forjat Chrétien de Troyes, era un personatge real. Els camins i les corts de la Corona d'Aragó, com els de tot Europa, es trobaven poblats per cavallers errants- a la recerca d'aventures. Fins i tot podem considerar el mateix Joanot Martorell un més d'aquests personatges, podrits de literatura, desitjosos d'entrar ràpidament en combat amb els seus adversaris. Joanot Martorell devia néixer l'any 1413 o 1414 a Gandia, ciutat on s'havia establert la seva família de feia temps. Els Martorell pertanyien a la mitjana noblesa valenciana, molt afeccionada a les bregues i a les bandositats personals al llarg del segle xv, afecció que ja degué configurar el tarannà del nostre escriptor des de la més primerenca joventut, ja que moits membres de la seva família s'havien vist embolicats en més d'una baralla i disputa cavalleresques. Així, per exemple, amb el poeta Ausias March, a propòsit del dot que havia aportat al matrimoni la seva primera esposa, Isabel Martorell, germana de Joanot. Sabem que Joanot Martorell ja era cavaller l'any 1433. A partir d'aquesta data, i resseguint l'abundosa correspondencia cavalleresca que hern conservat de l'autor del Tirant, podem reconstruir els distints afers d'armes en què va intervenir. L'any 1437 va començar el seu litigi amb el seu cosí Joan de Monpalau, el qual sembla que s'havia casat en secret amb Damiata, la germana petita de Martorell, l'havia posseïda, i després havia trencat per sempre més la seva paraula. Aquest afer va dur el nostre escriptor a Londres, on degué residir entre 1438 i 1439, per tal de cercar el jutge del combat que hayla de dirimir l'honor de Damiata. El rei anglès, Enric VI de Lancaster, va acceptar de ser el jutge, però Joan de Monpalau es va escapolir i, en no presentar-se a Anglaterra, va haver d'indemnitzar econòmicament Damiata. De nou a València, Joanot Martorell fou reptat agosaradament per Jaume Ripoll, un cavaller jove i inexperimentat. Més seriosament fou desafiat per Felip Boïl, un autèntic cavaller errant valencià de molt renom. Entre 1444 i 1450 va tenir lloc l'afer amb don Gonçalbo d'Híjar, comanador de Muntalbà, per un deute que aquest havia contret amb Martorell a propòsit de la venda d'unes possessions: es desafiaren a mort. És molt probable que l'any 1450 el nostre escriptor tornès a Anglaterra. I el que sí que es segur és que va estar a Portugal i a la cort napolitana d'Alfons el Magnànim, on residí almenys un any.
Quan ja arribava a la cinquantena i va posar-se a escriure el Tirant lo Blanc va operar amb una genialitat semblant a la que havia posseït el gran creador del gènere novel-lesc, Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes s'havia adonat que, per captar l'atenció de l'auditori del seu temps, el del segle XII, i de passada dosificar-li algun ensenyament, no hi havia com raptar i transportar el públic a universos fabulosos, meravellosos. Martorell, a la segona meitat del xv, i per a un públic podrit de literatura i que vivía en la literatura, va descobrir la validesa, i va fer la gran gràcia, d'escriure en el sentit contrari al del seu antecessor, cap a la realitat. Joanot Martorell es va adonar que la realitat, reconvertida en matèria de ficció literaria, tenia molta més gràcia, i podia entretenir i enderiar molt més el públic, que no pas continuar fent novel-la sense moure's dels mons imaginaris. I això és el que va fer: es va posar a escriure una novel-la d'empreses cavalleresques reals, més ben dit, com si fossin reals.
És cert que la realitat, més o menys deformada, ja s'havia plasmat en la lletra escrita. Amb anterioritat.ia s'havien acostat a la realitat els cronistes, Bernat Desclot i Ramon Muntaner per exemple, o Jean Froissart en francès, i tants d'altres, o s'havien fet biografies heroiques, com Le Livre desfaits de Jean le Maingre, dit Boucicaut, que explicava la vida i miracles d'aquell cavaller de l'escut verd. Però cronistes reials o biògrafs de cavallers importants volien fer sempre història, encara que sovint enfilessin els camins de la novel.la. I es que els protagonistas de les cròniques o de les biografies heroiques, al cap i a la fi, eren cavallers de carn i ossos, que havien existit de veritat. Joanot Martorell no feia el mateix; ni retratava la realitat ni en feia les memòries. El valencià inventava la realitat, la recreava, la ficcionalitzava. Bernat Desclot havia convertit el rei Pere el Gran en un heroi de novel-la. Ramon Muntaner havia fet el mateix amb Roger de Flor, el gran cabdill deis almogàvers. Joanot Martorell va fer néixer Tirant lo Blanc i Carmesina de la seva imaginació i els va donar vida a la novel-la com si haguessin estat personatges reals, persones de veritat.
En definitiva, Joanot Martorell va veure que era més atractiu, més literari, per al públic de la seva època, llegir com Tirant es trencava la cama en saltar del terrat de la cambra de la Princesa després d'una desafortunada nit d'amor, que no pas narrar com un cavaller entrava de nit en un castell, hi dormia, i l'endemà comprovava, sense gaire sorpresa, com el castell que l'havia acollit havia desaparegut del mapa. Si de vegades trobem al Tirant episodis que ens poden semblar increïbles, ho són solament per a nosaltres, que oblidem que la realitat cavalleresca del xv estava farcida de literatura. Al llarg de totes les pàgines i pàgines del Tirant, potser solament hi ha un episodi meravellós, aquell que explica el desencantament d'una donzella-drac per part del cavaller Espèrcius. I encara aquest episodi es pot justificar des de 1'òptica de l'exotisme de la literatura de viatges. ¿No havia anat Marco Polo a la Xina i, en tornar a Venècia, havia relatat i escrit coses increíbles de tots aquells pobles que havia visitat? És clar que a Espèrcius, la seva aventura li ocorre en una illa prop de Rodes, en plena Mediterrània doncs, però Lango (I'illa de Cos) és una illa petita que, evidentment, no havia de ser tan explorada i coneguda com Mallorca, Gandia, València, Barcelona, París o Londres. Potser podien passar-hi coses estranyes i meravelloses com aquella. La narració de l'aventura del cavaller Espèrcius més aviat testimonia les preocupacions i les curiositats etnográfico-científiques de Martorell. Recordem, a més, que aquest episodi del Tirant és calcat del llibre de Viatges de Joan de Mandeville. Sigui com sigui, i a banda aquest episodi, és cert que Martorell va escriure una novel-la de cavalleries en clau de versemblança realista. I és això el que fa del Tirant una novel.la moderna.
Com a bon cavaller del xv, Joanot Martorell combrega amb els ideals del seu estament noble. Tant la guerra com l'amor, els dos grans eixos temàtics en funció dels quals s'havia construit la novel.la medieval, i que continuen sent els dos grans mòbils del Tirant, són dues coses ben serioses per a Martorell. Tirant no fa bromes quan és al camp de batalla. Al contrari, com a bon capitá que és, sap que les batalles, per bé que en darrera instància depenen de la Providència Divina, que sempre és al costat dels bons, dels cristians, més immediatament estan sotmeses a Fortuna, la roda que tot ho capgira i que ara és amunt i ara és avall. I per combatre Fortuna, cal l'estratègia. I Martorell ho sap, i Tirant ho sap, i així ho practica. Igualment és una cosa seriosa l'amor, si més no per a la parella central, per a Tirant i Carmesina. Que Tirant es deprimeixì i s'abati en la mès absoluta malenconia, o que, per contra, intenti de vegades estirar més el braç que la màniga, forçant d'acomplir el seu desig, no és cap paròdia de l'amor cortès, d'aquell ideal amorós que havien cantat els trobadors provençals. Solament és un testimoni del canvi de les concepcions amoroses, així com dels nous gustos i modes literaris, dels darrers segles de l'Edat Mitjana. No hem d'oblidar que, al cap i a la fi, el final dels amors entre Tirant i Carmesina és un final lacrimogen, trist, dissortat. I tot això no és broma. No obstant això, és cert que hi ha moltes històries i escenes divertides al Tirant. I és que al seu autor, ben sovint i saludablement, li escapava el riure. Però no hi ha amarga ironia ni sagnant paròdia. Tant Joanot Martorell com Martí Joan de Galba, que sembla que va potinejar i acabar alguns dels darrers capítols de la novel.la i la va dur a impremta l'any 1490, eren cavallers que creien en els seus ideals. Per invertir aquests ideals, tant els de la novel.la com els de la realitat, caldrá el geni imponent d'un altre gran creador: Cervantes..


El contenido de las películas de Hollywood Portada revista 20 Perspectiva de género: sus peligros y alcances

Cartas al director, sugerencias y colaboraciones

Buzon Pulse aquí para enviar correo"ARBIL, Anotaciones de Pensamiento y Crítica", es editado por el Foro Arbil

La reproducción total o parcial de estos documentos esta a disposición de la gente siempre bajo los criterios de buena fe y citando su origen.