nº 78"

Un testimoniatge del combat per l´alliberament d´Espanya enfront de l´islam

"Chronica o descripció dels fets e hazanyes del inclyt Rey Don Jaume primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia: Compte de Barcelona e de Muntpeller e de molts de sos descendents" (Muntaner)


«Muntaner fou un home de sort: tingué una causa per a servir –el nostre país en ascensió i un rei d'una gran personalitat mentre visqué: Jaume I.»

[Josep Pla; Notes disperses, 13]

Jaume I, potser per haver passat la seva infantesa fora de la Península, va realitzar una política totalment espanyola, va completar la reconquesta de la Corona d'Aragó en col·laboració amb Castella i va concebre fervorosament a Espanya com una unitat històrica. Els historiadors catalanistes ploren avui encara, com una desgràcia nacional, la renúncia del Conqueridor a Múrcia en benefici de la superior solidaritat hispana. El seu plantejament s'aparella amb el no menys empipat i anacrònic dels historiadors "aragonesistas" per la incorporació a Catalunya de la terra de Lleida, geogràfica i històricament no catalana. Compensen els seus altres autèntics errors i malapteses, la seva concepció d'Espanya com una comunitat unitària i el seu amor cap a ella. Això li va moure a ajudar generosament a Alfonso X de Castella, sotmetent als rebels moros de Múrcia: "l'hem fet -escriu-, la primera cosa per Déu... La segona per salvar a Espanya." I perquè sentia la solidaritat transcendent d'aquesta comunitat, a Lió, al sortir del Concili que s'havia ofert a anar en croada a Orient, fent ballar el seu cavall, va exclamar: "Avui ha quedat honrada tota Espanya."

 

Revista Arbil nº 78

La página arbil.org quiere ser un instrumento para el servicio de la dignidad del hombre fruto de su transcendencia y filiación divina

"ARBIL, Anotaciones de Pensamiento y Crítica", es editado por el Foro Arbil

El contenido de estos artículos no necesariamente coincide siempre con la línea editorial de la publicación y las posiciones del Foro ARBIL

La reproducción total o parcial de estos documentos esta a disposición del público siempre bajo los criterios de buena fe, gratuidad y citando su origen.

Foro Arbil

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. N.I.F. G-47042924
Apdo.de Correos 990
50080 Zaragoza (España)

ISSN: 1697-1388


Una película que molesta a los poderosos y es perseguida por los media serviles del Nuevo Orden*

No es nuestra función promocionar, de manera desinteresada y de forma general, las peliculas comerciales, pero, en función de a quienes molesta ésta y de quienes la critican apasionadamente, sin haberse visto todavía en España, podemos apostar a que es fiel a la verdad histórica y ortodoxa. "Cuenta lo que realmente sucedió" dijo el Papa. Y verla es un acto de rebelión contra el discurso cultural dominante.

-----

(*) Una muestra como ejemplo: "The Passion of the Christ" is so relentlessly focused on the savagery of Jesus' final hours that this film seems to arise less from love than from wrath, and to succeed more in assaulting the spirit than in uplifting it. Mr. Gibson has constructed an unnerving and painful spectacle that is also, in the end, a depressing one. It is disheartening to see a film made with evident and abundant religious conviction that is at the same time so utterly lacking in grace. (New York Times February 25, 2004)